Zamów / zapytaj o produkt

Wpisz treść zapytania lub informacje do zamawianego produktu

Doręczenie na adres domowy wiąże się z dopłatą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu i na okres ich przetwarzania (zaznacz właściwe opcje): *
Administratorem danych osobowych jest Lech Lipiński, właściciel "ELTRONIK" ZHUP z siedzibą w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 24, REGON: 530574890, NIP: 7510000971. W każdym momencie, każdej osobie przysługuje prawo do wglądu, poprawienia i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych. Te czynności wymagają formy pisemnej i można je kierować na info@eltronik.net, bok_i@eltronik.net lub listownie na adres siedziby firmy. Wymagane dane odpowiednio dla celu ich przetwarzania: nazwa i adres firmy, adres wysyłkowy, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.