Język polish

Zwroty i reklamacje

  1. Gwarancji na niezawodną pracę urządzenia udzielamy na okres 18-tu miesięcy.
  2. Odpowiedzialność producenta za wady ukryte wynosi z tytułu rękojmi 24 miesiące.
  3. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zobowiązujemy się do dokonania bezpłatnych napraw powstałych w wyniku normalnej eksploatacji usterek.
  4. Naprawy gwrancyjne nie dotyczą usterek powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub w środowisku niezgodnym z warunkami eksploatacji (wysoka wilgoć, duże zapylenie).
  5. Naprawy gwarancyjne nie obejmują samoistnych przeróbek lub modyfikacji, chyba że wcześniej uzgodnionych z producentem.
  6. Zgodnie z prawem przewozowym przeniesienie własności towaru w obrocie między podmiotami gospodarczymi następuje z chwilą przekazania towaru firmie kurierskiej. W związku z powyższym na odbiorcy spoczywa obowiązek stwierdzenia usterek bądź zniszczenia towaru przez spedytora. Tym samym nie zaprotokułowane w obecności kuriera uszkodzenia towaru nie będą naprawiane w ramach gwarancji.
  7. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub z jakiegokolwiek powodu nieprawidłowej pracy urządzenia, prosi się o kontakt telefoniczny pod numer: +48 509 152 930 lub mailowy: info@eltronik.net w celu weryfikacji uszkodzenia - bardzo często zdarza się, że usterka może być usunięta bez konieczności przesyłania urządzenia do producenta.

web design: corsario